O nás

 

1. HISTORIE

Firma LOGO ložiska-gufera vznikla listopadu 1994 s prodejnou v pronajatých prostorách v centru Jičína. Po krátkém období byly prostory malé, a proto firma našla nové sídlo ve vlastní budově v Úlibicích v blízkosti okresního města Jičín, bezprostředně u hlavního silničního tahu z Jičína na Hradec Králové.

Po úvodních letech hledání vlastního profilu se společnost začala orientovat na nákup, prodej ložisek a klínových řemenů. Tato komodita tvoří dodnes páteř sortimentu firmy. Léta 1994 až 1998 byla charakteristická zejména snahou o zajištění kvalitních dodavatelů. Lze říci, že toto úsilí bylo úspěšné, neboť jsme navázali velmi dobré vztahy s několika největšími dodavateli na území naši republiky. Průběžně docházelo a stále dochází k rozšiřování prodejního programu a služeb.

2. PODNIKATELSKÉ AKTIVITY

Firma LOGO ložiska-gufera je především obchodní firmou. Přehled obchodních aktivit na šířku záběru, která je založena na základní obchodní filozofii firmy – suplovat pro malé a střední firmy jejich vlastní útvary zásobování, nebo alespoň jejich větší část. Ucházet se o dodávky pouze u těch velkých firem, u kterých nehrozí nebezpečí následné likvidace.

3. PRODEJ

Maloprodej – prodej přes pult v prodejně v Úlibicích, kde je také organizovaná zásilková služba.

Prodej malým a středním firmám – jedná se zejména o zemědělský segment, autoservisy, řemeslnické dílny apod.